The correctness of the polyGeVero ® software algorithms has been proven:

 

Paper

 

1. Kozicki M., Maras P., Karwowski A.C.

    Software for 3D radiotherapy dosimetry. Validation

   

    Phys. Med. Biol., 59, 4111-4136 (2014)

   

    Full text of this paper can be found elsewhere

 

 

The polyGeVero software has been described in a GeVero Co. publication:

 

1. Kozicki M., Maras P., Karwowski A.C.

    Introduction to polyGeVero® software for 3D radiotherapy dosimetry

    GeVero Co. publication, November 4, 2015, pages 1-17

 

    Full text of this paper can be found elsewhere.

 

 

The software and the GeVero Co. phantoms have been applied to the calculation 

of radiotherapy polymer gel 3D dosimetry data.

Papers

 

1. Kozicki M. and Maras P.
    The polyGeVero® software for fast and easy computation of 3D radiotherapy dosimetry data 
    J. Phys.: Conf. Ser., 573, 012070 (2015) (a conference paper: IC3DDose, Ystad, Sweden, September 2014)

    

    Full text of this paper can be found elsewhere.

 

2. Kozicki M., Maras P., Karwowski A.C.

    Software for 3D radiotherapy dosimetry. Validation

   

    Phys. Med. Biol., 59, 4111-4136 (2014)

 

    Full text of this paper can be found elsewhere.

 

3. Sobotka P., Kozicki M., Maras P., Boniecki Ł., Kacperski K. and Domański A.W.
    Optical Scanner for 3D Radiotherapy Polymer Gel Dosimetry

 

    Acta Phys. Pol. A, 122, 969-974 (2012)

 

    Full text of this paper can be found elsewhere:
    http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/122/a122z5p40.pdf

 

 

Conference contributions

 

1. M. Kozicki and P. Maras

 

   The polyGeVero® software for fast and easy computation of 3D radiotherapy dosimetry data

   IC3DDose, September 4-7, 2014, Ystad, Sweden (Poster & 1 min express presentation)

 

 

2. M. Domżalska, T. Biegański, P. Maras, M. Kozicki
   

    Application of 3T MR to 3D dosimetry of radiation in radiotherapy
    (pol.: Zastosowanie 3T rezonansu magnetycznego do pomiarów dozymetru
    3D promieniowania jonizującego w radioterapii
)

 

    Polish Conference: 3 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3.0T
    w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, Lodz, Poland, November 15-16,
    2013, Book of abstracts: 16 (Oral presentation)

 

3. P. Sobotka, M. Kozicki, P. Maras, Ł. Boniecki, K. Kacperski, A.W. Domański
   

   Optical scanner for 3D radiotherapy polymer gel dosimetry
   

   Polish conference: Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods,
   February 27 - March 2, 2012, Szczyrk, Poland 

 

4. B. Niewiadomska, M. Kozicki, A. Skorupa, M. Szewczuk, Ł. Niewiadomski,
    A. Woźnica, J. Prażmowska, A. Wajda, A. Grządziel, M. Sokół

   

   The use of VIPARnd for 3D dosimetry in radiotherapy

   (pol.: Wykorzystanie żelu polimerowego VIPARnd w dozymetrii 3D promieniowania
   jonizującego)

 

   Polish Conference: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej,
   May 17-18, 2011, Gliwice, Poland